สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 24 9 68 73 9 5 1 87
2 มุกดาหาร 33 25 15 73 85 15 6 1 106
3 ดอนตาลวิทยา 15 11 5 31 50 17 11 4 78
4 หนองสูงสามัคคีวิทยา 14 15 12 41 73 17 11 2 101
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร 11 10 6 27 53 33 15 6 101
6 ดงหลวงวิทยา 10 6 4 20 41 9 15 9 65
7 คำชะอีวิทยาคาร 9 4 15 28 51 30 18 3 99
8 มุกดาวิทยานุกูล 8 7 6 21 48 12 10 5 70
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 7 11 8 26 36 13 15 5 64
10 อุดมวิทย์ 5 4 7 16 29 9 7 3 45
11 นาโสกวิทยาคาร 5 0 2 7 16 8 6 6 30
12 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 4 3 2 9 25 4 4 5 33
13 นวมินทราชูทิศอีสาน 4 2 5 11 23 12 9 7 44
14 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 3 4 6 13 27 9 10 3 46
15 คำชะอีพิทยาคม 2 6 8 16 25 16 14 6 55
16 ดงเย็นวิทยาคม 2 2 10 14 28 14 14 6 56
17 หนองแวงวิทยาคม 2 2 1 5 15 11 9 3 35
18 หว้านใหญ่วิทยา 2 1 5 8 22 10 14 3 46
19 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 5 2 8 17 16 8 6 41
20 โชคชัยวิทยา 1 2 4 7 18 11 9 4 38
21 โพธิ์ไทรวิทยา 1 1 2 4 16 4 6 4 26
22 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 0 2 13 10 8 5 31
23 เหล่าประชาอุทิศ 1 0 0 1 2 8 7 0 17
24 คำบกวิทยาคาร 0 4 5 9 20 11 11 3 42
25 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 3 4 7 17 17 9 5 43
26 ดงมอนวิทยาคม 0 2 4 6 22 15 12 6 49
27 กกตูมประชาสรรค์ 0 2 0 2 5 7 3 0 15
28 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 1 1 2 12 8 15 5 35
29 เมืองมุกวิทยาคม 0 0 4 4 10 12 16 5 38
30 ผาเทิบวิทยา 0 0 4 4 9 6 5 4 20
รวม 176 158 156 490 881 373 302 125 1,556