สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 35 24 9 68 73 9 5 1 87
2 มุกดาหาร 33 25 15 73 85 15 6 1 106
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา 19 17 12 48 79 18 11 2 108
4 ดอนตาลวิทยา 15 11 5 31 50 17 11 4 78
5 ผึ่งแดดวิทยาคาร 11 11 7 29 55 33 15 6 103
6 ดงหลวงวิทยา 10 6 4 20 41 9 15 9 65
7 คำชะอีวิทยาคาร 9 4 15 28 51 30 18 3 99
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 8 11 8 27 37 13 15 5 65
9 มุกดาวิทยานุกูล 8 7 6 21 48 12 10 5 70
10 อุดมวิทย์ 5 4 7 16 29 9 7 3 45
11 นาโสกวิทยาคาร 5 0 2 7 16 8 6 6 30
12 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 4 3 2 9 25 4 4 5 33
13 นวมินทราชูทิศอีสาน 4 2 5 11 23 12 9 7 44
14 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 4 2 2 8 16 10 15 5 41
15 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 3 4 6 13 27 9 10 3 46
16 โชคชัยวิทยา 3 2 4 9 20 11 9 4 40
17 คำชะอีพิทยาคม 2 6 8 16 25 16 14 6 55
18 ดงเย็นวิทยาคม 2 3 11 16 30 14 14 6 58
19 หนองแวงวิทยาคม 2 3 1 6 16 11 9 3 36
20 หว้านใหญ่วิทยา 2 1 5 8 22 10 14 3 46
21 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 1 5 2 8 17 16 8 6 41
22 โพธิ์ไทรวิทยา 1 1 2 4 16 4 6 4 26
23 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 0 2 13 10 8 5 31
24 ผาเทิบวิทยา 1 0 4 5 10 6 5 4 21
25 เหล่าประชาอุทิศ 1 0 0 1 2 8 7 0 17
26 คำบกวิทยาคาร 0 4 5 9 20 11 11 3 42
27 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 0 3 4 7 17 17 9 5 43
28 ดงมอนวิทยาคม 0 2 4 6 22 15 12 6 49
29 กกตูมประชาสรรค์ 0 2 0 2 5 7 3 0 15
30 เมืองมุกวิทยาคม 0 0 4 4 10 12 16 5 38
รวม 189 164 159 512 900 376 302 125 1,578