สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 85 15 6 1 106
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 73 17 11 2 101
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 73 9 5 1 87
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร 53 33 15 6 101
5 คำชะอีวิทยาคาร 51 30 18 3 99
6 ดอนตาลวิทยา 50 17 11 4 78
7 มุกดาวิทยานุกูล 48 12 10 5 70
8 ดงหลวงวิทยา 41 9 15 9 65
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 36 13 15 5 64
10 อุดมวิทย์ 29 9 7 3 45
11 ดงเย็นวิทยาคม 28 14 14 6 56
12 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 27 9 10 3 46
13 คำชะอีพิทยาคม 25 16 14 6 55
14 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 25 4 4 5 33
15 นวมินทราชูทิศอีสาน 23 12 9 7 44
16 ดงมอนวิทยาคม 22 15 12 6 49
17 หว้านใหญ่วิทยา 22 10 14 3 46
18 คำบกวิทยาคาร 20 11 11 3 42
19 โชคชัยวิทยา 18 11 9 4 38
20 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 17 17 9 5 43
21 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 17 16 8 6 41
22 นาโสกวิทยาคาร 16 8 6 6 30
23 โพธิ์ไทรวิทยา 16 4 6 4 26
24 หนองแวงวิทยาคม 15 11 9 3 35
25 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 13 10 8 5 31
26 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 12 8 15 5 35
27 เมืองมุกวิทยาคม 10 12 16 5 38
28 ผาเทิบวิทยา 9 6 5 4 20
29 กกตูมประชาสรรค์ 5 7 3 0 15
30 เหล่าประชาอุทิศ 2 8 7 0 17
รวม 881 373 302 125 1,681