สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 85 15 6 1 106
2 หนองสูงสามัคคีวิทยา 75 18 11 2 104
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 73 9 5 1 87
4 ผึ่งแดดวิทยาคาร 55 33 15 6 103
5 คำชะอีวิทยาคาร 51 30 18 3 99
6 ดอนตาลวิทยา 49 17 11 4 77
7 มุกดาวิทยานุกูล 48 12 10 5 70
8 ดงหลวงวิทยา 39 9 15 9 63
9 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 36 13 15 5 64
10 ดงเย็นวิทยาคม 30 14 14 6 58
11 อุดมวิทย์ 29 9 7 3 45
12 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 25 9 10 3 44
13 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 25 4 4 5 33
14 คำชะอีพิทยาคม 24 16 14 6 54
15 ดงมอนวิทยาคม 22 15 12 6 49
16 นวมินทราชูทิศอีสาน 22 12 9 7 43
17 หว้านใหญ่วิทยา 22 10 14 3 46
18 คำบกวิทยาคาร 20 11 11 3 42
19 โชคชัยวิทยา 20 11 9 4 40
20 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 17 17 9 5 43
21 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 17 16 8 6 41
22 หนองแวงวิทยาคม 16 11 9 3 36
23 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 16 10 15 5 41
24 นาโสกวิทยาคาร 16 8 6 6 30
25 โพธิ์ไทรวิทยา 16 4 6 4 26
26 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 13 10 8 5 31
27 เมืองมุกวิทยาคม 10 12 16 5 38
28 ผาเทิบวิทยา 10 6 5 4 21
29 กกตูมประชาสรรค์ 5 7 3 0 15
30 เหล่าประชาอุทิศ 2 8 7 0 17
รวม 888 376 302 125 1,691