หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ 20 41 26
2 002 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 69 128 92
3 003 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 109 220 152
4 004 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 48 99 71
5 005 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 41 67 54
6 006 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 72 163 110
7 007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 94 178 140
8 008 โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 49 120 83
9 010 โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 65 119 74
10 012 โรงเรียนดงหลวงวิทยา 78 245 132
11 011 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 69 134 102
12 013 โรงเรียนดอนตาลวิทยา 87 206 130
13 014 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 53 89 70
14 015 โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 53 106 68
15 016 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 37 61 49
16 017 โรงเรียนผาเทิบวิทยา 29 53 45
17 018 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 121 314 174
18 019 โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 52 105 65
19 021 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 88 250 128
20 022 โรงเรียนมุกดาหาร 113 298 168
21 024 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 46 90 70
22 028 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 115 272 177
23 027 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 43 96 59
24 029 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 52 111 84
25 031 โรงเรียนอุดมวิทย์ 51 148 66
26 023 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 46 91 59
27 030 โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 23 39 31
28 025 โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 39 102 59
29 009 โรงเรียนโชคชัยวิทยา 48 91 73
30 020 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 31 82 52
รวม 1841 4118 2663
6781

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]