หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 , 334 , 335 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 , 334 , 335 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง SEAR 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้อง SEAR 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 , 326 11 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 , 326 12 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมหลังใหม่ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมหลังใหม่ 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม MEP (323 - 324) 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม MEP (323 - 324) 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]