หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารสุขศึกษาและพลศึกษา 11 ก.ย. 2557 09.00 เ็ป็นต้นไป ใต้ถุนอาคารสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคารศูนย์พลศึกษา ห้อง ห้อง ICT 1 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ทุกโรงเรียนส่งข้อสอบตอบปัญหา 9.00-10.00 น
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง ห้องสมาร์ทชาย 11 ก.ย. 2557 13.00-16.30 ทุกโรงเรียนส่งข้อสอบตอบปัญหา 9.00-10.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]