หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ิอาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 - 133 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 - 135 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ด้านทิศเหนือ 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ด้านทิศใต้ 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องราชพฤกษ์ 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องราชพฤกษ์ 12 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 12 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 129 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 11 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 12 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2557 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]