หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 11 ก.ย. 2557 13.00-15.00 รายงานตัวห้อง 427 เวลา 12.30 น
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ก.ย. 2557 13.00-15.00 รายงานตัวห้อง 427 เวลา 12.30 น
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวห้อง 427
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวห้อง 427
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวห้อง 427
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวห้อง 427
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวคอมพิวเตอร์ 2
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวคอมพิวเตอร์ 2
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้อง ห้องมิตรภาพเคียงโขง 11 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้อง ห้องมิตรภาพเคียงโขง 12 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]