หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง (สนามตะกร้อ) 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง (สนามตะกร้อ) 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
ไม่มีรายการแข่ง
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 6 , 7 (326 ,327) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 , 4 (333 , 334) 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3 , 4 (333 , 334) 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 , 2 , 3 (311 , 312 , 313) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 , 2 , 3 (311 , 312 , 313) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หอสมุด 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หอสมุด 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 (331) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 1 (331) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 (335) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 (335) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 (336) 11 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 (336) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 7 (337) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 8 (338) 12 ก.ย. 2557 08.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0868554371 Email : krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]