เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
13 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
<<< ประกาศด่วนที่สุด >>>

เรื่อง การเปลี่ยนตัว/แก้ไขรายชื่อตัวแทนแข่งระดับภาค
           ขณะนี้การแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว การแข่งขันทุกกิจกรรมได้ประกาศผล และให้ดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค หากมีความประสงค์จะแก้ไขรายชื่อหรือเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุม ให้แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ที่ Admin เบอร์โทร 0868554371 Email: krooaex@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น หากไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ หลังจากโอนข้อมูลผลการแข่งขันให้ระดับภาคแล้วทาง Admin สพม.22 จะไม่สามารถแก้ไขรายชื่อได้อีก ท่านจะต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันตามระเบียบของคณะกรรมการระดับภาคเท่านั้น

 
 
<<< ประกาศด่วน >>>

เรื่อง เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตร
           ขณะนี้การดำเนินการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทุกโรงเรียนเข้าไปดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตรตามกิจกรรมที่โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยเข้าระบบโรงเรียน คลิกที่นี่
หรือเลือกพิมพ์โดยไม่ต้องเข้าระบบโรงเรียนได้จาก คลิกที่นี่

 
 

 
 

ด่วน!
เรื่อง สรุปค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดข้อมูลรายจ่าย

      ให้เลขาศูนย์แต่ละศูนย์รับเงินและกระดาษ A4 กับท่าน ผอ.โรงเรียนมุกดาหาร ในวันที่ 11 กันายน 2557 เวลา 09.00 น.
 
 

 ประกาศด่วน!  
1. ในวันแข่งขันให้ทุกโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม นำเอกสารขอเปลี่ยนตัวฉบับจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการตัดสินที่สนามแข่งขันด้วย
2. ตามมติของคณะกรรมการดำเนินงานผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีมไม่ต้องใช้บัตรประจำตัว ดังนั้นทุกโรงเรียนไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัว

 
 

ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ล่าสุด
(เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลให้ท่านคลิกเลือกดูตามกลุ่มสาระฯ)
ภาษาไทย :: ภาษาต่างประเทศ :: วิทยาศาสตร์ :: สังคมศึกษา
ศิลปะ ::
คณิตศาสตร์ :: การงานอาชีพฯ :: สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน :: คำสั่ง สพม.22 เรื่องคณะกรรมการตัดสิน

 
ประกาศใหม่ล่าสุด 10 กันยายน 2557  ด่วน! ล่าสุด

      เรื่อง 1. แจ้งเกณฑ์การแข่งขันและแนวปฏิบัติ กลุ่มสาระฯสุขศึษาและพลศึกษา

ประกาศใหม่ล่าสุด 9 กันยายน 2557  คลิกเลยครับ

      เรื่อง 1. เกณฑ์การแข่งขัน Webpage ประเภท web editor
              2. รายชื่อคณะกรรมการเพิ่มเติม กลุ่มสาระฯภาษาไทย LD
              3. แจ้งแนวปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
              4. แจ้งเกณฑ์และแนวปฏิบัติการแข่งการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ GSP
              5. แจ้งเกณฑ์และแนวปฏิบัติกิจกรรมอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์


เนื่องจากเว็บไซต์ สพม.22 ระบบเกิดปัญหาบ่อยครั้ง
ให้ทุกโรงเรียนจดที่อยู่เว็บไซต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ไว้ด้วย
http://esan64.sillapa.net/sm-mdh3
ติดต่อ admin : ครูจักรกฤษณ์  อินทสงค์
โทร. 0868554371
Email :
krooaex@gmail.com  
หากท่านไม่ได้รับความสะดวก ทางทีมงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่อง แจ้งเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแข่งขัน ประกาศล่าสุด
>>
กิจกรรม ทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระ
                    ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

ดาวน์โหลดเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)
เรื่อง แจ้งเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแข่งขัน ประกาศล่าสุด
>>
กิจกรรม อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
                    ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

ดาวน์โหลดเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

 
  ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง
แจ้งเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ประกาศล่าสุด
กิจกรรม การสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ GSP
             ระดับ ม.ต้น
และ ม.ปลาย
   
            ให้ทุกโรงเรียนส่งข้อสอบเพื่อรับการคัดเลือกในการจัดทำข้อสอบ    การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับม.ต้น
1. ออกข้อสอบจำนวน 2 ข้อ พร้อมเฉลย   โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt
2. ส่งข้อสอบก่อน 08.30 น. ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้อง 123 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
ระดับม.ปลาย
1. ออกข้อสอบจำนวน 2 ข้อ พร้อมเฉลย   โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt
 2. ส่งข้อสอบก่อน 08.30 น. ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้อง 123 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

 
 

  ปิดระบบการลงทะเบียน !!
ให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลประจำศูนย์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร รวมถึงรายชื่อคณะกรรมการทั้งหมด แล้วพิมพ์เอกสารบรรจุซองเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันต่อไป

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เรื่อง
แจ้งเกณฑ์และหัวข้อการแข่งขัน ประกาศล่าสุด
กิจกรรม Impromtu Speech ระดับ ม.ต้น
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
     1.How do you use English in daily life?
     2.How do you stay healthy?
3.How do you prepare yourself for ASEAN?
     4.What do you do in your free time?          
     5.How important education to you?
กิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.ต้น 
            ให้แต่ละโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าแข่งขันส่งคำศัพท์โรงเรียนละ 5 คำ โดยใช้ตัวอักษรแบบ TH SARABUN PSK ขนาด 20 ลงในกระดาษขาว ขนาดกว้าง  3 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว แต่ละคำจะต้องมีเครื่องหมาย Stress พร้อมตัวอย่างประโยค เช่น

หมายเหตุ   ให้ส่งคำศัพท์ในวันที่มีการแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน ไม่เกินเวลา 09.00 น. ถ้าไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

กิจกรรม Spelling Bee ระดับ ม.ปลาย 
             ให้แต่ละโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าแข่งขันส่งคำศัพท์โรงเรียนละ 10 คำ โดยแยกเป็น คำศัพท์ง่าย  2 คำ ปานกลาง 4 คำ ยาก 4 คำ ลงในกระดาษขาว ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว แต่ละคำจะต้องมีเครื่องหมาย  Stress , phonetics , ดังตัวอย่าง


หมายเหตุ   ให้ส่งคำศัพท์ในวันที่มีการแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน ไม่เกินเวลา 09.00 น. ถ้าไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 
  ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ต่อ)
เรื่อง
แจ้งเกณฑ์และหัวข้อการแข่งขัน
กิจกรรม ASEAN QUIZ  ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
           ให้แต่ละโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าแข่งขันส่งข้อความตาม Topics ดังนี้
                                1.History
                                2.Economics
                                3.Social
                                4.Education and culture
                                5.politics
                                6.Gernaral knowledge about ASEAN
            ทั้งนี้ให้ส่งข้อสอบ Topic  ละ10 ข้อโดยใช้ Font Angsana 18 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตัวเลือกหมายเป็นเลข 1 – 4 จัดทำเป็น 2 ชุด (ชุดที่ 1 ) ตัดแถบกระดาษเป็นข้อ ๆ บรรจุในซองของแต่ละ Topic (ไม่ต้องมีเฉลย) ชุดที่ 2 ส่งเป็นตัวข้อสอบต้นฉบับพร้อมเฉลย
หมายเหตุ   ส่งข้อสอบในวันแข่งขัน ณ ห้องแข่งขันภายในเวลา 09.00 น. ถ้าเลยเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
        กำหนดหัวข้อที่จะใช้พูดในการแข่งขันคือ  “เพื่อโลกฉันทำได้
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน
1. การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่นทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย แข่งขันในวันที่ 12 กันยายน 2557 ห้อง 421
2. การแข่งขัน Skit ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย เปลี่ยนจากหอประชุมหลังเก่าเป็นหอประชุมหลังใหม่ แข่งขันในวันที่  11 กันยายน 2557

3. ให้ครูและนักเรียนลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. หน้าห้องแข่งขันทุกกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
เรื่อง แจ้งเกณฑ์การแข่งขัน ประกาศล่าสุด
       กิจกรรม Webpage ประเภท Web editor  (CMS)

     >>>>เกณฑ์การแข่งขัน CMS ตามลิงค์ <<<<

เรื่อง
แจ้งหัวข้อการแข่งขัน ประกาศล่าสุด
กิจกรรม
Text Editor
      สุ่มหัวข้อตามนี้

         1. โครงการในพระราชดำริ

         2. ภัยพิบัติธรรมชาติ

         3. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร


กิจกรรม CMS
     หัวข้อของการทำเว็บ

     "เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร"
กิจกรรม E-BOOK  
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.จังหวัดมุกดาหาร
*ในวันแข่งขันครู หรือนักเรียน จับสลากเลือก 1 หัวข้อเพื่อทำการแข่งขัน
ข้อมูลที่ใช้ทำการแข่งขัน
1.ภาพ
2.เนื้อหาไฟล์ .txt
3.ไฟล์มัลติมีเดีย .AVI .MP4 .MP3
ติดต่อสอบถามได้ที่ 080-4899055นายศุภกฤต วังคะฮาต (ครูเติร์ก)
กิจกรรม Web Editor 
ในวันแข่งขัน ให้ตัวแทนนักเรียน จับสลากเลือก 1 หัวข้อเพื่อทำการแข่งขันจาก 3 หัวเรื่อง ดังนี้
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.แนะนำจังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม แกะสลัก 
1. ห้ามตกแต่งมาก่อนวันแข่งขัน
2. จำนวนชิ้นงานขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้น
3. จำนวนชิ้นงานขนาดเล็ก ไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้น
4. ภาชนะตกแต่งให้ดูตามเกณฑ์

กลับขึ้นด้านบน

 

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  (ต่อ)

กิจกรรม ตัดต่อภาพยนต์  
หัวข้อ "วัยรุ่นไทย หัวใจใสปิ๊ง"

อุปกรณ์ที่ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง

1. หูฟัง
2. ไมโครโฟน
3. แผ่น CD หรือ DVD โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างภาพยนตร์
อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้
1. ดินสอ
2. ยางลบ
3. ข้อมูลในการสร้างภาพยนตร์ อาทิ  วีดีโอ,เสียงดนตรีประกอบ ,ภาพประกอบ
4. แผ่น  DVD
5. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ระบบปฏิบัติการ Windows8
เรื่อง แจ้งข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
กิจกรรม โครงานคอมพิวเตอร์

      ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งเล่มเอกสารโครงงาน  จำนวน 5 เล่ม กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 9 ก.ย. 2557  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องอำนวยการ ร.ร.มุกดาวิทยานุกูล (ส่งให้กับน.ส.สุภาวดี  สุวรรณไตรย์ 042-639219,0836755972)
เรื่อง แจ้งข้อปฏิบัติในการแข่งขัน
กิจกรรม 2D Animation ม.ต้น
หัวข้อโจทย์การแข่งขัน  ดังนี้
        1. ความสามัคคี
        2. อาเซียน
        3. ลดภาวะโลกร้อน
        4. คุณธรรม
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้
        1. ไมโครโฟน
        2. หูฟัง
        3. ดินสอ  ยางลบ
        4. แผ่นซีดีโปรแกรม
 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติในการแข่งขัน ประกาศล่าสุด  
>>
กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
                    ระดับชั้น ม.ปลาย
1. รายงานตัว 08.00 -09.000 จับสลากลำดับการนำเสนอ
2. ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 9 เล่ม ในวันแข่งขัน (12 กันยายน 2557 ไม่เกิน 09.00 น.)
3. ไม่ต้องนำโต๊ะตั้งโครงงานงานมา โรงเรียนจุฬาภรณฯจะจัดเตรียมไว้ให้   

เรื่อง แจ้งกติกาการแข่งขัน
>>
กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
                    ระดับชั้น ม.ต้น
      
กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 8 เล่ม ในวันรายงานตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557  ไม่เกินเวลา 09.00 น.  
>> กิจกรรม การแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
                 ระดับชั้น
ม.ต้น/ม.ปลาย
             
 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

>> กิจกรรม เครื่องบินพลังงานยาง บินไกล/บินนาน 
                 ระดับชั้น
ม.ต้น/ม.ปลาย
  
     08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ที่อาคาร Math Zone 
       
09.00-12.00
น. สร้างเครื่องบิน ที่อาคาร Math Zone
       
13.00 น.
เป็นต้นไป ทำการแข่งขัน ที่สนามฟุตบอล
 

             

 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรื่อง แจ้งหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
>> กิจกรรม ศิลป์สร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี 
                 ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
 
 
           1.เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
           2.ตามรอยพ่อ
           3.วิถีไทย
           4.อาเซียนสัมพันธ์
           5.โลกในอนาคต
>> กิจกรรม เขียนภาพไทยประเพณี/เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
                    ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
 
 
            1.ประเพณีไทย
            2.พุทธประวัติ
            3.วรรณคดีไทย
>> กิจกรรม การปะติด วาดภาพลายเส้น ประติมากรรม
                    ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
 
 
            1.อาเซียนสัมพันธ์
            2.เศรษฐกิจพอเพียง
            3.วัฒนธรรมไทย

กลับขึ้นด้านบน

 
 
ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง เพิ่มเติมคณะกรรมการ ประกาศล่าสุด 
เพิ่มเติมคณะกรรมการ 
กิจกรรมแข่งขันการเล่านิทาน
ประเภทบกพร่องทางร่างกาย และทางการเรียนรู้
1. นางนาฏยา  นัยจิต       โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  อีสาน      ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา  สิริพัฒน์      โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร             รองประธานกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์  สายเชื้อ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล              กรรมการ
4. นายสุรชัย  พรหมเสนา  โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม               กรรมการ
5. นางสาวจีรพร  ไชยขัน   โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์       กรรมการและเลขานุการ
เรื่อง แจ้งหัวข้อการแข่งขันและแนวปฏิบัติ
แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์
>> ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ม.ต้น  (ห้องแข่งขัน 523)
    (บทหลัก 3 เรื่อง 1. โคลงโลกนิติ 2. นิราศภูเขาทอง 3. อิศรญาณภาษิต) 
    (บทเลือก 3 เรื่อง 1. วัฒนธรรม 2. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง  3. พระอภัยมณี  ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ)
>> ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ม.ปลาย  (ห้องแข่งขัน 518)
    (บทหลัก 3 เรื่อง 1. นมัสการมาตาปิตุคุณ 2. ลิลิตเลพ่าย 3. กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมเรือกระบวน) 
    (บทเลือก 3 เรื่อง 1. สวรรค์ชั้นกวี 2. อิเหนา ตอน สังคามาระตาแต่งถ้ำ 3. โลก)
>> แต่งบทร้อยกรอง ม.ต้น  (ห้องแข่งขัน 527)
จับสลาก 1  หัวข้อในการแข่งขัน  จากทั้งหมด 3  หัวข้อ
1. วิถีไทย  ก้าวไกลสู่สากล
2. มรดกไทย  มรดกโลก
3. ชาติไทยเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา
>> พาทีสร้างสรรค์  ม.ต้น  (ห้องแข่งขัน 502)
>> พาทีสร้างสรรค์  ม.ปลาย  (ห้องแข่งขัน 501)
      หัวข้อแข่งขัน   รอบแรก  " วิถีไทย  ก้าวไกลสู่สากล" (หัวข้อเดียวกันทั้ง ม.ต้น  ม.ปลาย)
                      รอบที่ ๒   เป็นการพูดโดยฉับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อ
>> การพูด จะแจ้งให้ทราบก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที  (ใช้เกณฑ์  สพฐ.)
 
 

ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง แนวปฏิบัติแต่ละกิจกรรม
>> กิจกรรม คำคม 
 
      แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ (กระดานคำคม) มาเอง
>> กิจกรรม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
    
แข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2557  
     เกณฑ์การประกวดคลิกเพื่อดูรายละเอียด
>> กิจกรรม สภานักเรียน
      1. การทำเอกสาร จำนวนไม่เกิน 105 หน้า นับจำนวนแผ่น ตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง (หากเกินจะไม่รับพิจารณา)
      2. จำนวนผู้เข้าแข่งขันต้องมีจำนวน 7-10 คนเท่านั้น (ห้ามมีผู้ช่วย)
      3. การตอบคำถาม คณะกรรมการจะมีคำถามในซอง ให้ผู้เข้าแข่งขันหยิบซองคำถามและตอบแสดงความคิดเห็น
      4. จะมีป้ายแสดงก่อนหมดเวลา ให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทราบ
      5. กำหนดการแข่งขันตามประกาศ
>> กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
     1. เอกสารรายงานตัว 08.00 น. 
     2. เวลาทำการแข่งขัน 08.30 น. - 14.30 น.
     3. กรอบเรื่อง "คุณธรรมก้าวไกล นำพาเด็กไทยสู่สากล"

>> กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
      ม.1-3 และ ม.4-6 แข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2557    
      1. รายงานตัว เวลา 08.00 น. - 08.30 น.
      2. เริ่มแข่งขัน ม. 1 - 3 เวลา 09.00 น.
      3. เริ่มแข่งขัน ม. 4 - 6 เวลา 13.00 น.
          (ห้องแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม จะประกาศให้ทุกโรงเรียนทราบอีกครั้ง)

>> กิจกรรม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-3 
       แข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2557
      1. รายงานตัว 08.00 น. - 08.30 น.
      2. เริ่มแข่งขัน 09.00 น. - 12.00 น.
>> กิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-6
      แข่งขันวันที่ 11 กันยายน 2557
      1. รายงานตัว 08.30 น. - 09.00 น.
      2. เริ่มแข่งขัน 09.30 น. - 11.00 น.

ติดต่อศูนย์ประสานงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โทร. 0872377381

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ประกาศ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
                   >>  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒
                   >>  รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
     ให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยให้คณะกรรมการแต่ละกิจกรรม นำเกณฑ์การแข่งขันมาเพื่อประกอบการเตรียมการแข่งขันแต่ละทักษะด้วย ในวันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนมุกดาหาร

กลับขึ้นด้านบน

 
 

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
          ขณะนี้ระบบได้ทำการปิดการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว หากโรงเรียนใดมีความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ติดต่อ ในเมนู การแก้ไข-เปลี่ยนแปลง เพื่อทำการแก้ไขชื่อนักเรียน,ครู ที่พิมพ์ผิด(ไม่ต้องมีเอกสารแนบ) และการเปลี่ยนตัวครูผู้ควบคุม และผู้เขาแข่งขัน (จะต้องมีเอกสารเป็นหนังสือราชการโดยผูู้อำนวยการโรงเรียนป็นผู้เซ็นรับรอง) โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น
ติดต่อ admin ที่ : 0868554371 หรือ ติดต่อที่ Email : krooaex@gmail.com   

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan64/domains/esan64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,841
จำนวนนักเรียน 4,118
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,663
จำนวนกรรมการ 1,287
ครู+นักเรียน 6,781
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,068
ประกาศผลแล้ว 189/213 (88.73%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 12
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 128
สัปดาห์ที่แล้ว 245
เดือนนี้ 400
เดือนที่แล้ว 600
ปีนี้ 6,862
ทั้งหมด 176,846