หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 80 163 125
2 023 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 49 101 66
3 021 โรงเรียนภูเรือวิทยา 114 260 175
4 024 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 92 204 118
5 025 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 92 230 147
รวม 427 958 631
1589

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]