หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อาคารศิลปะ 19 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]