หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 325 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 325 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
-
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
-
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 326 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 326 18 ก.ย. 2557 10.30-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ก.ย. 2557 10.30 น. เป็นต้นไป
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 19 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]