หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 116 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 115 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 115 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมจันทน์ผา 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมจันทน์ผา 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 19 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00 น.
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 114 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 18 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]