ระบบเปิดรับลงทะเบียนแล้ว
ขณะนี้ ระบบได้เปิดรับ การลงทะเบียนรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2557 จนถึงวันที่ 8 ก.ย.2557 นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.