เปิดระบบ พิมพ์เกียรติบัตร แล้ว

โรงเรียนใด ต้องการพิมพ์เกียรติบัตร ขณะนี้ ระบบเกียรติบัตร เปิดให้ทำการแล้วนะครับ///
และก็ได้ทำการ โอนข้อมูลข้อมูลนักเรียน เพื่อส่งต่อไประดับภาคฯ แล้วนะครับ ////
หากมีโอกาสได้รับใช้อีก ก็พบกันปีการศึกษาหน้านะครับ สวัสดีครับ--ครูบอล 

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 07:47 น.