แจ้ง ปิดระบบ

เนื่องจากจะทำการโอนข้อมูล ไประดับภาค จึงขอปิดระบบ ณ วันที่ 25 กันยายน นี้ เป็นต้นไปครับ

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 01:19 น.