ระบบ เปิดให้มีการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนครู ก่อนส่งข้อมูล
ระบบ เปิดให้มีการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล นักเรียนและครู ก่อนส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบการแข่งขัน ในระดับภาค ต่อไป/ และจะปิดระบบ เพื่อโอนข้อมูลใน วันจันทร์ 22 กันยายน2557 นี้
วันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 15:28 น.