กิจกรรมการขับร้องเพลง - ดนตรี
กิจกรรมการขับร้องเพลง - ดนตรี วันที่ 15 กันยายน ช่วงเช้า มีรายการดังนี้ การขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ไทยลูกกรุง พระราชนิพนธ์และสากล ช่วงบ่าย มีรายการดังนี้ ขับร้องประสานเสียง เดี่ยวดนตรีไทย(ขลุ่ย) เดี่ยวดนตรีพื้นเมือง __________________________________________________ วันที่ 16 กันยายน ช่วงเช้า มีรายการดังนี้ วงโปงลางพื้นเมือง วงปี่พาทย์ไม้นวม วงดนตรีลูทุ่ง ช่วงบ่าย มีรายการดังนี้ วงสตริงคอมโบ ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันเสาร์ ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 19:31 น.