เปลี่ยนแปลง เวลาแข่งขันเพลงคุณธรรม
เปลี่ยนแปลง เวลาแข่งขันเพลงคุณธรรม ม4-6 จาก 12.00-16.00น.
เป็น 09.00-12.00 น. สถานที่ จาก 226 เป็น223
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13:43 น.