กิจกรรม ม.ปลาย ที่แข่งที่ ราชประชานุเคราะห์
กิจกรรม ม.ปลาย ทุกรายการ ที่แข่ง ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52
จะเริ่มแข่ง เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09:40 น.