การแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง
การแข่งขัน เครื่องบินพลังยาง ทุกประเภท ให้รายงานตัวที่ห้อง 514 อาคาร 5
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 14:48 น.