แต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ม.ต้น
แต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ม.ต้น
   หัวข้อ เกี่ยวกับประเทศไทย
             ในหลวง
             เศรษฐกิจพอเพียง
             อาเซียน ฯลฯ
วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15:41 น.