อ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น

อ่านทำนองเสนาะ (ท่องอาขะยาน)ม.ต้น
 บทหลัก
         1. นิราศูเขาทอง
         2. โคลงโลกนิติ
         3. บทพากย์เอราวัณ

บทเลือก
         1.อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
         2.วัฒนธรรม
         3.พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

-------------------------------------

   

วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 15:39 น.