สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 60 27 13 100 101 8 2 5 111
2 ภูกระดึงวิทยาคม 26 17 16 59 65 18 8 3 91
3 สันติวิทยาสรรพ์ 15 21 17 53 53 15 11 5 79
4 หนองหินวิทยาคม 10 20 9 39 45 13 3 8 61
5 เหมืองแบ่งวิทยาคม 9 6 11 26 35 7 10 5 52
6 ภูหลวงวิทยา 7 6 3 16 23 14 9 5 46
7 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 6 8 9 23 28 13 5 8 46
8 เขาหลวงวิทยา 5 5 4 14 23 7 4 4 34
9 ผาอินทร์แปลงวิทยา 4 5 2 11 19 9 7 6 35
10 เอราวัณวิทยาคม 4 4 7 15 30 10 10 5 50
11 ผาสามยอดวิทยาคม 3 5 13 21 35 7 15 9 57
12 วรราชวิทยา 2 3 1 6 8 2 5 3 15
13 เซไลวิทยาคม 2 1 5 8 15 6 3 5 24
14 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2 0 2 4 8 2 2 1 12
15 เลยสว่างวิทยาคม 1 7 3 11 18 2 5 3 25
16 ผาน้อยวิทยาคม 1 2 1 4 10 6 4 4 20
17 วังทรายขาววิทยา 0 0 8 8 6 7 2 6 15
รวม 157 137 124 418 522 146 105 85 773