สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสงครามวิทยา 101 8 2 5 111
2 ภูกระดึงวิทยาคม 65 18 8 3 91
3 สันติวิทยาสรรพ์ 53 15 11 5 79
4 หนองหินวิทยาคม 45 13 3 8 61
5 ผาสามยอดวิทยาคม 35 7 15 9 57
6 เหมืองแบ่งวิทยาคม 35 7 10 5 52
7 เอราวัณวิทยาคม 30 10 10 5 50
8 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 28 13 5 8 46
9 ภูหลวงวิทยา 23 14 9 5 46
10 เขาหลวงวิทยา 23 7 4 4 34
11 ผาอินทร์แปลงวิทยา 19 9 7 6 35
12 เลยสว่างวิทยาคม 18 2 5 3 25
13 เซไลวิทยาคม 15 6 3 5 24
14 ผาน้อยวิทยาคม 10 6 4 4 20
15 วรราชวิทยา 8 2 5 3 15
16 เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 8 2 2 1 12
17 วังทรายขาววิทยา 6 7 2 6 15
รวม 522 146 105 85 773