หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 28 66 45
2 005 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 79 166 112
3 006 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 55 155 86
4 007 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 104 237 162
5 008 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 57 116 82
6 009 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 68 154 102
7 012 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 22 38 28
8 013 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 127 369 199
9 014 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 93 236 133
10 015 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 69 213 113
11 001 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 45 73 58
12 002 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 37 96 52
13 010 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 36 77 56
14 017 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 65 179 91
15 003 โรงเรียนประจันตวิทยา 0 0 0
16 011 โรงเรียนวรราชวิทยา 20 105 27
17 020 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 15 29 19
18 016 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 63 126 80
รวม 983 2435 1445
3880

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]