หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 127 101 87.07% 8 6.9% 2 1.72% 5 4.31% 116
2 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 104 65 69.15% 18 19.15% 8 8.51% 3 3.19% 94
3 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 93 53 63.1% 15 17.86% 11 13.1% 5 5.95% 84
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 69 45 65.22% 13 18.84% 3 4.35% 8 11.59% 69
5 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 79 35 53.03% 7 10.61% 15 22.73% 9 13.64% 66
6 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 63 35 61.4% 7 12.28% 10 17.54% 5 8.77% 57
7 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 65 30 54.55% 10 18.18% 10 18.18% 5 9.09% 55
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 68 28 51.85% 13 24.07% 5 9.26% 8 14.81% 54
9 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 57 23 45.1% 14 27.45% 9 17.65% 5 9.8% 51
10 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 45 23 60.53% 7 18.42% 4 10.53% 4 10.53% 38
11 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 55 19 46.34% 9 21.95% 7 17.07% 6 14.63% 41
12 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 36 18 64.29% 2 7.14% 5 17.86% 3 10.71% 28
13 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 37 15 51.72% 6 20.69% 3 10.34% 5 17.24% 29
14 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 28 10 41.67% 6 25% 4 16.67% 4 16.67% 24
15 โรงเรียนวรราชวิทยา 20 8 44.44% 2 11.11% 5 27.78% 3 16.67% 18
16 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 15 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 22 6 28.57% 7 33.33% 2 9.52% 6 28.57% 21
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]