หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 7
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 9
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 14
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 15
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 11
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 13
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 8
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 8
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 4
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 6
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 1
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 3
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 4
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 1
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]