หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 6
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 8
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 3
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 4
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 6
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 7
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ซุ้มการเวก หน้าอาคาร 2 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 3
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ซุ้มการเวก หน้าอาคาร 2 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 2


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]