หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00 6
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 4
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 6
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 3
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 3
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 16 ก.ย. 2557 09.00-12.00 2
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 10
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 8
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 13
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 13
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ธรรมสถาน 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 5


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]