หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 9
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 9
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 12
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 11
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 6
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 7
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 8
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 11
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00 7


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]