ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเชียงคาน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 50 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน