ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเชียงคาน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.15 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.7 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64.35 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 58.6 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56.95 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 56.25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหทัยคริสเตียน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47.8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 24 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน