ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเชียงคาน จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95.87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนหทัยคริสเตียน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนธาตุพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67.25 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน