หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคอนสาวิทยา 31 60 49
2 004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 105 231 141
3 008 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 59 146 96
4 009 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 51 90 73
5 010 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 40 79 56
6 011 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 68 169 113
7 012 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 31 45 36
8 013 โรงเรียนปากชมวิทยา 79 210 123
9 002 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 60 130 84
10 005 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 82 210 125
11 006 โรงเรียนเชียงคาน 123 354 203
12 016 โรงเรียนเลยพิทยาคม 123 403 206
13 017 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 78 204 126
14 001 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 20 29 20
15 014 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 66 151 101
16 015 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 37 50 42
17 018 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 20 32 27
18 007 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) 24 35 24
รวม 1097 2628 1645
4273

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]