หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเลยพิทยาคม 123 102 87.93% 11 9.48% 2 1.72% 1 0.86% 116
2 โรงเรียนเชียงคาน 123 88 77.88% 14 12.39% 4 3.54% 7 6.19% 113
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 105 69 71.13% 18 18.56% 9 9.28% 1 1.03% 97
4 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 78 38 50.67% 18 24% 7 9.33% 12 16% 75
5 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 82 37 51.39% 21 29.17% 7 9.72% 7 9.72% 72
6 โรงเรียนท่าลี่วิทยา 59 28 52.83% 8 15.09% 6 11.32% 11 20.75% 53
7 โรงเรียนปากชมวิทยา 79 26 43.33% 16 26.67% 6 10% 12 20% 60
8 โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 60 26 47.27% 14 25.45% 6 10.91% 9 16.36% 55
9 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 68 24 40.68% 14 23.73% 8 13.56% 13 22.03% 59
10 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 40 23 60.53% 7 18.42% 3 7.89% 5 13.16% 38
11 โรงเรียนธาตุพิทยาคม 51 22 44% 11 22% 7 14% 10 20% 50
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 66 16 51.61% 7 22.58% 3 9.68% 5 16.13% 31
13 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 37 13 41.94% 10 32.26% 1 3.23% 7 22.58% 31
14 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 31 10 34.48% 7 24.14% 5 17.24% 7 24.14% 29
15 โรงเรียนคอนสาวิทยา 31 9 33.33% 7 25.93% 3 11.11% 8 29.63% 27
16 โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 20 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนหทัยคริสเตียน 20 2 12.5% 4 25% 2 12.5% 8 50% 16
18 โรงเรียนเซนต์จอห์น (ท่าบม) 24 0 0% 5 22.73% 5 22.73% 12 54.55% 22
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]