สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมเด็จพิทยาคม 64 28 15 107 93 9 8 8 110
2 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 47 30 13 90 94 7 2 5 103
3 อนุกูลนารี 32 26 11 69 71 17 6 6 94
4 หนองกุงศรีวิทยาคาร 32 20 12 64 39 21 5 7 65
5 ยางตลาดวิทยาคาร 32 12 9 53 42 10 9 7 61
6 ห้วยเม็กวิทยาคม 26 25 15 66 50 15 8 11 73
7 กมลาไสย 22 27 9 58 63 22 5 5 90
8 เหล่ากลางวิทยาคม 20 8 0 28 25 11 2 7 38
9 คำม่วง 19 16 11 46 39 11 3 7 53
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 17 14 13 44 35 11 11 7 57
11 ห้วยผึ้งพิทยา 15 15 6 36 33 10 3 7 46
12 ร่องคำ 14 22 18 54 64 12 12 6 88
13 เมืองกาฬสินธุ์ 14 19 6 39 44 19 6 15 69
14 สหัสขันธ์ศึกษา 8 12 7 27 38 15 3 11 56
15 บ้านนาคูพัฒนา 8 5 15 28 21 12 3 11 36
16 โนนสูงพิทยาคม 8 2 3 13 12 2 6 11 20
17 กุฉินารายณ์ 7 10 5 22 17 13 5 11 35
18 สามชัย 6 6 8 20 27 14 8 11 49
19 เขาวงพิทยาคาร 6 6 5 17 12 9 4 10 25
20 ดอนจานวิทยาคม 6 5 9 20 21 14 4 13 39
21 อนุบาลชุลีพร 6 5 2 13 11 6 3 4 20
22 มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 5 7 3 15 16 1 1 9 18
23 ไตรรัตน์วิทยาคม 5 6 8 19 18 6 5 9 29
24 โนนคำวิทยา 5 5 6 16 12 9 2 4 23
25 หัวหินวัฒนาลัย 5 4 3 12 8 6 1 10 15
26 นาไคร้พิทยาสรรพ์ 5 2 9 16 17 5 3 6 25
27 อนุบาลพรประดิษฐ์ 5 0 3 8 6 2 7 4 15
28 จำปาหลวงวิทยาคม 5 0 2 7 9 7 4 10 20
29 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 4 4 2 10 7 9 3 7 19
30 รวมบัณฑิตศึกษา 4 2 2 8 9 0 5 0 14
31 ท่าคันโทวิทยาคาร 3 10 7 20 15 6 7 9 28
32 นามนพิทยาคม 3 6 2 11 13 9 6 9 28
33 นิคมหนองแก้วญาณเวที 3 5 0 8 9 2 2 0 13
34 โคกศรีเมือง 3 3 5 11 15 9 5 4 29
35 โนนศิลาพิทยาคม 3 2 4 9 12 10 6 6 28
36 นามะเขือพัฒนศึกษา 2 5 3 10 14 8 6 3 28
37 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 2 5 3 10 13 9 11 4 33
38 แก้วเสด็จพิทยาคม 2 4 3 9 10 2 4 4 16
39 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 2 3 5 10 9 6 7 6 22
40 พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 2 2 2 6 6 2 1 1 9
41 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 2 2 2 6 4 4 1 2 9
42 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 2 1 1 4 6 3 5 8 14
43 วังมนวิทยาคาร 2 0 0 2 2 1 2 0 5
44 ดอนไทรงามพิทยาคม 1 4 8 13 21 21 6 9 48
45 มัธยมธษพล 1 3 1 5 0 5 4 8 9
46 เขาพระนอนวิทยาคม 1 2 2 5 6 3 2 7 11
47 ฆ้องชัยวิทยาคม 1 2 1 4 3 3 5 0 11
48 แก่งนาจารย์พิทยาคม 1 1 2 4 7 1 4 6 12
49 บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 1 0 2 1 0 2 3 3
50 หนองสอพิทยาคม 1 0 1 2 4 6 1 8 11
51 ประชารัฐพัฒนศึกษา 1 0 0 1 3 2 3 6 8
52 ดงกลางพัฒนศึกษา 1 0 0 1 3 0 1 0 4
53 มหาไชยพิทยาคม 0 5 6 11 5 7 3 5 15
54 คำเจริญวิทยาคม 0 3 1 4 4 2 5 2 11
55 สามขาสว่างวิทย์ 0 2 1 3 4 1 0 6 5
56 เมืองเหนือวิทยาคม 0 2 1 3 4 0 0 0 4
57 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 0 2 0 2 5 3 1 3 9
58 บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 0 1 0 1 2 1 1 3 4
59 ธัญญาพัฒนวิทย์ 0 0 3 3 12 3 8 6 23
60 เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 0 0 3 3 6 1 6 5 13
61 ผาเสวยรังสรรค์ 0 0 1 1 3 3 4 7 10
รวม 492 419 298 1,209 1,174 438 266 379 1,878