หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนกมลาไสย 105 279 157
2 010 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 79 171 113
3 001 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 115 300 170
4 020 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 57 114 75
5 019 โรงเรียนคำม่วง 74 161 106
6 041 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 19 30 25
7 026 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 15 43 21
8 049 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 34 66 51
9 028 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 15 11 7
10 011 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 64 120 87
11 053 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 63 126 100
12 017 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 43 67 55
13 031 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 40 63 50
14 009 โรงเรียนนามนพิทยาคม 45 91 72
15 039 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 49 76 60
16 055 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 51 99 73
17 023 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 18 31 26
18 022 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 7 12 7
19 037 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 6 14 10
20 014 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 57 140 89
21 029 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 15 32 26
22 034 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 21 37 31
23 036 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 25 56 30
24 054 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 47 86 69
25 038 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 20 43 28
26 033 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 34 72 51
27 045 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 33 75 52
28 006 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 87 259 144
29 007 โรงเรียนร่องคำ 114 281 170
30 024 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 10 17 13
31 032 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 49 155 74
32 004 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 120 274 188
33 018 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 86 210 126
34 052 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 20 30 27
35 013 โรงเรียนสามชัย 63 141 95
36 005 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 78 206 126
37 025 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 13 19 17
38 042 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 22 39 28
39 040 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 33 57 43
40 012 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 68 121 103
41 015 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 100 194 137
42 002 โรงเรียนอนุกูลนารี 113 269 174
43 047 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 26 44 34
44 016 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 44 84 65
45 003 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 93 297 159
46 021 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 4 8 5
47 050 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 47 97 69
48 044 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 28 51 34
49 030 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 21 24 21
50 027 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 20 33 24
51 035 โรงเรียนโคกศรีเมือง 36 76 52
52 046 โรงเรียนโนนคำวิทยา 39 74 58
53 051 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 48 113 76
54 043 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 33 62 49
55 048 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 47 107 74
56 056 โรงเรียนชาญยุทธวิทยา 0 0 0
57 060 โรงเรียนบุญมีวิทยา 0 0 0
58 058 โรงเรียนมัธยมธษพล 32 62 50
59 067 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 21 37 31
60 059 โรงเรียนสมฤทัย 0 0 0
61 068 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 35 58 41
62 069 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 25 40 30
63 061 โรงเรียนเขาวงวิทยา 0 0 0
64 065 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 21 24 23
65 066 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 29 48 41
66 057 โรงเรียนเอกปัญญา 0 0 0
รวม 2776 6026 4042
10068

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]