หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 115 94 87.04% 7 6.48% 2 1.85% 5 4.63% 108
2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 120 93 78.81% 9 7.63% 8 6.78% 8 6.78% 118
3 โรงเรียนอนุกูลนารี 113 71 71% 17 17% 6 6% 6 6% 100
4 โรงเรียนร่องคำ 114 64 68.09% 12 12.77% 12 12.77% 6 6.38% 94
5 โรงเรียนกมลาไสย 105 63 66.32% 22 23.16% 5 5.26% 5 5.26% 95
6 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 100 50 59.52% 15 17.86% 8 9.52% 11 13.1% 84
7 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 93 44 52.38% 19 22.62% 6 7.14% 15 17.86% 84
8 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 87 42 61.76% 10 14.71% 9 13.24% 7 10.29% 68
9 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 78 39 54.17% 21 29.17% 5 6.94% 7 9.72% 72
10 โรงเรียนคำม่วง 74 39 65% 11 18.33% 3 5% 7 11.67% 60
11 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 86 38 56.72% 15 22.39% 3 4.48% 11 16.42% 67
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 79 35 54.69% 11 17.19% 11 17.19% 7 10.94% 64
13 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 68 33 62.26% 10 18.87% 3 5.66% 7 13.21% 53
14 โรงเรียนสามชัย 63 27 45% 14 23.33% 8 13.33% 11 18.33% 60
15 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 47 25 55.56% 11 24.44% 2 4.44% 7 15.56% 45
16 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 63 21 36.84% 21 36.84% 6 10.53% 9 15.79% 57
17 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 57 21 44.68% 12 25.53% 3 6.38% 11 23.4% 47
18 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 64 20 39.22% 14 27.45% 4 7.84% 13 25.49% 51
19 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 47 18 47.37% 6 15.79% 5 13.16% 9 23.68% 38
20 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 57 17 36.96% 13 28.26% 5 10.87% 11 23.91% 46
21 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 51 17 54.84% 5 16.13% 3 9.68% 6 19.35% 31
22 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 34 16 59.26% 1 3.7% 1 3.7% 9 33.33% 27
23 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 43 15 40.54% 6 16.22% 7 18.92% 9 24.32% 37
24 โรงเรียนโคกศรีเมือง 36 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
25 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 49 14 45.16% 8 25.81% 6 19.35% 3 9.68% 31
26 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 47 13 35.14% 9 24.32% 11 29.73% 4 10.81% 37
27 โรงเรียนนามนพิทยาคม 45 13 35.14% 9 24.32% 6 16.22% 9 24.32% 37
28 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 48 12 35.29% 10 29.41% 6 17.65% 6 17.65% 34
29 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 44 12 34.29% 9 25.71% 4 11.43% 10 28.57% 35
30 โรงเรียนโนนคำวิทยา 39 12 44.44% 9 33.33% 2 7.41% 4 14.81% 27
31 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 40 12 41.38% 3 10.34% 8 27.59% 6 20.69% 29
32 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 33 12 38.71% 2 6.45% 6 19.35% 11 35.48% 31
33 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 35 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 4 16.67% 24
34 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 20 10 50% 2 10% 4 20% 4 20% 20
35 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 34 9 30% 7 23.33% 4 13.33% 10 33.33% 30
36 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 33 9 32.14% 6 21.43% 7 25% 6 21.43% 28
37 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 18 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
38 โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา 21 9 64.29% 0 0% 5 35.71% 0 0% 14
39 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 33 8 32% 6 24% 1 4% 10 40% 25
40 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 29 7 26.92% 9 34.62% 3 11.54% 7 26.92% 26
41 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 21 7 38.89% 1 5.56% 4 22.22% 6 33.33% 18
42 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 28 6 27.27% 3 13.64% 5 22.73% 8 36.36% 22
43 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 26 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 7 38.89% 18
44 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 25 6 31.58% 2 10.53% 7 36.84% 4 21.05% 19
45 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 25 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
46 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 21 6 33.33% 1 5.56% 6 33.33% 5 27.78% 18
47 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 20 5 25% 7 35% 3 15% 5 25% 20
48 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
49 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 22 4 21.05% 6 31.58% 1 5.26% 8 42.11% 19
50 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 49 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
51 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 19 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 20 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 6 54.55% 11
53 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 15 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
55 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 21 3 17.65% 3 17.65% 4 23.53% 7 41.18% 17
56 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 15 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 14
57 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 15 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 10 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
59 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
60 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
61 โรงเรียนมัธยมธษพล 32 0 0% 5 29.41% 4 23.53% 8 47.06% 17
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]