หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนอนุกูลนารี,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนร่องคำ.....
ระหว่าง วันที่ .11-13 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 125 (lab) ติดห้องพักครูภาษาอังกฤษ 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 125 (lab) ติดห้องพักครูภาษาอังกฤษ 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง ศูนย์คณิตศาสตร์ 313,314,315 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง ศูนย์คณิตศาสตร์ 313,314,315 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 1 ห้อง 124 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี หอประชุม 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี หอประชุม 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]