หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนอนุกูลนารี,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนร่องคำ.....
ระหว่าง วันที่ .11-13 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-426 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงยิม 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี โรงยิม 13 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี ห้องคอมพิวเตอร์ 3 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี หอประชุม 11 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี หอประชุม 11 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 5 ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น ล่าง 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุกูลนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]