หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ,โรงเรียนอนุกูลนารี,โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ และโรงเรียนร่องคำ.....
ระหว่าง วันที่ .11-13 เดือน .พฤศจิกายน. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกมลาไสย สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกมลาไสย สนามฟุตบอล 12 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 326 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 326 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 322 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 3 (ดอกคูณ) ชั้น 2 ห้อง 322 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 231 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 232 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 233 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อาคาร 2 (ดอกจาน) ชั้น 2 ห้อง 234 12 พ.ย. 2557 08.30-16.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 21 เม.ย. 2558 08.30-16.30 มาลงทะเบียนเข้าแข่งขันเวลา 08.30-09.00น.
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 21 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 22 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 22 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 23 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 23 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 24 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 สพม.เขต 24 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 ชั้น 3 24 เม.ย. 2558 08.30-16.30 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.30-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]