สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 109 12 5 9 126
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 103 21 8 4 132
3 กัลยาณวัตร 97 23 7 4 127
4 ภูเวียงวิทยาคม 90 21 6 8 117
5 บ้านไผ่ 77 17 5 5 99
6 ขอนแก่นวิทยายน 76 7 3 2 86
7 แก่นนครวิทยาลัย 72 16 5 3 93
8 หนองสองห้องวิทยา 71 24 20 13 115
9 น้ำพองศึกษา 64 12 10 7 86
10 หนองเรือวิทยา 60 28 12 9 100
11 มัญจาศึกษา 60 26 8 8 94
12 ขามแก่นนคร 60 19 10 12 89
13 เมืองพลพิทยาคม 57 16 8 8 81
14 จตุรมิตรวิทยาคาร 54 26 13 15 93
15 นครขอนแก่น 53 18 12 10 83
16 ชนบทศึกษา 44 17 15 12 76
17 แวงใหญ่วิทยาคม 43 10 15 12 68
18 พล 35 17 17 12 69
19 อมตวิทยา 34 23 22 14 79
20 ภูผาม่าน 33 18 8 8 59
21 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 28 11 11 7 50
22 เปือยน้อยศึกษา 25 20 9 6 54
23 หนองนาคำวิทยาคม 24 20 9 8 53
24 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 24 19 21 16 64
25 อุบลรัตน์พิทยาคม 24 15 14 13 53
26 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 23 16 15 11 54
27 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 23 11 14 9 48
28 บ้านไผ่พิทยาคม 22 12 12 9 46
29 สีชมพูศึกษา 21 19 9 7 49
30 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 14 20 10 55
31 กุดขอนแก่นวิทยาคม 21 12 5 9 38
32 ท่านางแนววิทยายน 20 5 7 8 32
33 โนนศิลาวิทยาคม 19 10 7 15 36
34 แวงน้อยศึกษา 19 7 3 8 29
35 พังทุยพัฒนศึกษา 19 6 15 5 40
36 บ้านแฮดศึกษา 18 11 14 9 43
37 โคกสีพิทยาสรรพ์ 17 13 8 10 38
38 พิศาลปุณณวิทยา 17 6 6 3 29
39 นางิ้ววิทยาสรรค์ 16 13 11 13 40
40 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 16 9 10 6 35
41 คำแคนวิทยาคม 15 18 22 8 55
42 บัวใหญ่พิทยาคม 15 16 15 9 46
43 เวียงวงกตวิทยาคม 15 11 10 8 36
44 ก้านเหลืองวิทยาคม 14 12 11 7 37
45 ฝางวิทยายน 14 12 9 12 35
46 จระเข้วิทยายน 14 8 9 7 31
47 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 13 11 9 10 33
48 ชุมแพวิทยายน 13 10 7 3 30
49 ชุมแพพิทยาคม 13 9 6 9 28
50 เบญจมิตรวิทยา 12 14 3 6 29
51 ไตรคามวิทยา 12 9 7 3 28
52 ขอนแก่นคริสเตียน 12 8 4 4 24
53 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 12 6 7 11 25
54 โนนหันวิทยายน 11 18 9 13 38
55 ขัวเรียงศึกษา 11 13 9 6 33
56 เวียงนครวิทยาคม 11 9 14 8 34
57 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 10 15 11 17 36
58 ศรีหนองกาววิทยา 10 15 10 6 35
59 โนนข่าวิทยา 10 9 10 8 29
60 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 10 9 9 7 28
61 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 10 9 8 10 27
62 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 10 9 7 9 26
63 มณีอนุสรณ์ศึกษา 10 6 6 3 22
64 เทศบาลวัดกลาง 10 6 4 8 20
65 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 10 6 4 3 20
66 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 2 5 2 17
67 กู่ทองพิทยาลัย 9 10 7 7 26
68 บ้านลานวิทยาคม 9 7 9 12 25
69 หนองตาไก้ศึกษา 9 5 4 6 18
70 การกุศลวัดหนองแวง 9 2 13 8 24
71 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 8 4 8 4 20
72 มัธยมโพนเพ็ก 8 4 1 3 13
73 บ้านไผ่ศึกษา 8 3 6 2 17
74 นาจานศึกษา 8 0 4 1 12
75 โนนสะอาดวิทยาคาร 7 3 5 5 15
76 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 7 3 3 5 13
77 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 2 0 1 9
78 ประชารัฐวิทยาเสริม 6 20 15 14 41
79 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 9 7 8 22
80 แก่นนครวิทยาลัย2 6 8 5 6 19
81 เทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 6 5 2 4 13
82 พระยืนวิทยาคาร 6 4 2 3 12
83 พลพัฒนศึกษา 6 3 7 4 16
84 วรวิมลศึกษา 6 2 8 2 16
85 ยางคำพิทยาคม 5 8 5 11 18
86 ดงมันพิทยาคม 5 7 5 1 17
87 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 7 4 6 16
88 บัวแก้วพิทยาคม 5 7 4 1 16
89 ซำยางวิทยายน 5 6 8 6 19
90 ประชารัฐพัฒนาการ 5 6 6 9 17
91 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 5 7 7 17
92 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 5 3 4 7 12
93 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 11 14 8 29
94 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 3 10 8 17
95 บึงไทรพิทยาคม 4 3 3 4 10
96 สีหราชเดโชชัย 4 2 7 5 13
97 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 4 1 8 1 13
98 หนองขามพิทยาคม 4 1 1 2 6
99 กระแสพัฒนา 4 0 4 1 8
100 ผาขามวิทยายน 3 7 2 4 12
101 ประภัสสรวิทยา 3 3 2 4 8
102 ดงบังวิทยายน 3 2 1 6 6
103 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 2 1 1 6
104 ลำน้ำพอง 2 6 9 9 17
105 ขอนแก่นวิทยาลัย 2 6 6 5 14
106 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 2 1 6 9 9
107 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 1 6 3 9
108 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 0 3 3 5
109 ซำสูงพิทยาคม 2 0 0 0 2
110 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 2 0 0 0 2
111 ป่าหวายวิทยายน 1 3 10 6 14
112 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 3 9 6 13
113 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 2 2 1 5
114 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 1 1 5 5 7
115 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 3 1 5
116 ตราชูพิทยาคม 1 0 1 2 2
117 วัดศรีจันทร์ 0 2 1 1 3
118 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 1 5 0 6
119 พระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 0 1 3 0 4
120 วัดหนองแวงวิทยา 0 1 2 1 3
121 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 3 0 3
122 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 1 5 1
123 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 1
124 มัธยมหนองเขียด 0 0 0 0 0
รวม 2,247 1,097 932 799 4,276