สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 83 30 15 128 103 21 8 4 132
2 ชุมแพศึกษา 63 28 17 108 109 12 5 9 126
3 บ้านไผ่ 53 26 15 94 77 17 5 5 99
4 หนองสองห้องวิทยา 41 24 16 81 71 24 20 13 115
5 เมืองพลพิทยาคม 40 16 8 64 57 16 8 8 81
6 น้ำพองศึกษา 39 31 9 79 64 12 10 7 86
7 ภูเวียงวิทยาคม 37 38 12 87 90 21 6 8 117
8 กัลยาณวัตร 37 27 24 88 97 23 7 4 127
9 มัญจาศึกษา 37 21 19 77 60 26 8 8 94
10 ขอนแก่นวิทยายน 35 25 12 72 76 7 3 2 86
11 แวงใหญ่วิทยาคม 27 13 10 50 43 10 15 12 68
12 แก่นนครวิทยาลัย 26 23 19 68 72 16 5 3 93
13 หนองเรือวิทยา 26 17 22 65 60 28 12 9 100
14 ชนบทศึกษา 23 25 14 62 44 17 15 12 76
15 ขามแก่นนคร 22 15 16 53 60 19 10 12 89
16 จตุรมิตรวิทยาคาร 17 11 17 45 54 26 13 15 93
17 นครขอนแก่น 15 16 10 41 53 18 12 10 83
18 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 14 8 17 39 28 11 11 7 50
19 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 13 11 2 26 23 11 14 9 48
20 อุบลรัตน์พิทยาคม 12 12 18 42 24 15 14 13 53
21 อมตวิทยา 11 18 18 47 34 23 22 14 79
22 พล 11 17 17 45 35 17 17 12 69
23 เปือยน้อยศึกษา 10 11 8 29 25 20 9 6 54
24 นางิ้ววิทยาสรรค์ 9 14 2 25 16 13 11 13 40
25 บ้านไผ่พิทยาคม 9 13 8 30 22 12 12 9 46
26 บ้านแฮดศึกษา 9 9 4 22 18 11 14 9 43
27 โนนศิลาวิทยาคม 8 6 6 20 19 10 7 15 36
28 แวงน้อยศึกษา 7 10 5 22 19 7 3 8 29
29 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 7 3 1 11 12 6 7 11 25
30 บัวใหญ่พิทยาคม 6 12 9 27 15 16 15 9 46
31 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 11 19 36 24 19 21 16 64
32 กุดขอนแก่นวิทยาคม 6 10 2 18 21 12 5 9 38
33 ภูผาม่าน 6 9 3 18 33 18 8 8 59
34 ศรีหนองกาววิทยา 6 7 4 17 10 15 10 6 35
35 พังทุยพัฒนศึกษา 6 6 7 19 19 6 15 5 40
36 คำแคนวิทยาคม 5 13 8 26 15 18 22 8 55
37 พิศาลปุณณวิทยา 5 4 6 15 17 6 6 3 29
38 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 5 4 2 11 10 9 9 7 28
39 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 5 0 3 8 8 4 8 4 20
40 สีชมพูศึกษา 4 9 7 20 21 19 9 7 49
41 นาจานศึกษา 4 2 2 8 8 0 4 1 12
42 มัธยมโพนเพ็ก 4 2 1 7 8 4 1 3 13
43 ไตรคามวิทยา 4 1 10 15 12 9 7 3 28
44 ขอนแก่นวิทยายน 3 4 1 2 7 10 2 5 2 17
45 ดงมันพิทยาคม 4 1 1 6 5 7 5 1 17
46 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 3 11 3 17 16 9 10 6 35
47 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 3 10 3 16 13 11 9 10 33
48 ท่านางแนววิทยายน 3 8 8 19 20 5 7 8 32
49 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 3 8 4 15 23 16 15 11 54
50 ชุมแพพิทยาคม 3 6 8 17 13 9 6 9 28
51 กู่ทองพิทยาลัย 3 6 6 15 9 10 7 7 26
52 เบญจมิตรวิทยา 3 6 5 14 12 14 3 6 29
53 โคกสีพิทยาสรรพ์ 3 6 2 11 17 13 8 10 38
54 ก้านเหลืองวิทยาคม 3 5 4 12 14 12 11 7 37
55 โนนสะอาดวิทยาคาร 3 5 2 10 7 3 5 5 15
56 หนองนาคำวิทยาคม 3 4 7 14 24 20 9 8 53
57 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 4 6 13 21 14 20 10 55
58 ประชารัฐพัฒนาการ 3 3 2 8 5 6 6 9 17
59 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 3 3 1 7 10 9 7 9 26
60 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 3 3 1 7 10 6 4 3 20
61 ขอนแก่นคริสเตียน 3 2 2 7 12 8 4 4 24
62 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 3 2 2 7 10 9 8 10 27
63 ขัวเรียงศึกษา 3 2 1 6 11 13 9 6 33
64 เวียงนครวิทยาคม 3 1 6 10 11 9 14 8 34
65 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3 1 1 5 7 2 0 1 9
66 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 0 1 4 3 2 1 1 6
67 สีหราชเดโชชัย 3 0 0 3 4 2 7 5 13
68 จระเข้วิทยายน 2 5 4 11 14 8 9 7 31
69 บ้านลานวิทยาคม 2 4 8 14 9 7 9 12 25
70 โนนข่าวิทยา 2 4 6 12 10 9 10 8 29
71 ชุมแพวิทยายน 2 2 5 9 13 10 7 3 30
72 วรวิมลศึกษา 2 2 3 7 6 2 8 2 16
73 บัวแก้วพิทยาคม 2 2 2 6 5 7 4 1 16
74 หนองขามพิทยาคม 2 2 0 4 4 1 1 2 6
75 กระแสพัฒนา 2 1 0 3 4 0 4 1 8
76 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 0 0 2 4 3 10 8 17
77 ฝางวิทยายน 1 9 3 13 14 12 9 12 35
78 หนองตาไก้ศึกษา 1 7 0 8 9 5 4 6 18
79 เวียงวงกตวิทยาคม 1 4 4 9 15 11 10 8 36
80 ยางคำพิทยาคม 1 4 2 7 5 8 5 11 18
81 เทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 3 2 6 6 5 2 4 13
82 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 3 0 4 5 5 7 7 17
83 บ้านไผ่ศึกษา 1 2 3 6 8 3 6 2 17
84 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 2 0 3 5 7 4 6 16
85 ประภัสสรวิทยา 1 2 0 3 3 3 2 4 8
86 แก่นนครวิทยาลัย2 1 1 3 5 6 8 5 6 19
87 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 1 2 4 6 20 15 14 41
88 มณีอนุสรณ์ศึกษา 1 1 1 3 10 6 6 3 22
89 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 1 1 1 3 4 1 8 1 13
90 พลพัฒนศึกษา 1 0 4 5 6 3 7 4 16
91 ผาขามวิทยายน 1 0 1 2 3 7 2 4 12
92 การกุศลวัดหนองแวง 0 4 3 7 9 2 13 8 24
93 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 4 2 6 6 9 7 8 22
94 โนนหันวิทยายน 0 3 7 10 11 18 9 13 38
95 ดงบังวิทยายน 0 3 3 6 3 2 1 6 6
96 บึงไทรพิทยาคม 0 3 1 4 4 3 3 4 10
97 พระยืนวิทยาคาร 0 3 0 3 6 4 2 3 12
98 เทศบาลวัดกลาง 0 2 5 7 10 6 4 8 20
99 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 2 0 2 2 0 3 3 5
100 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 2 0 2 1 2 2 1 5
101 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 1 3 4 5 3 4 7 12
102 ซำยางวิทยายน 0 1 2 3 5 6 8 6 19
103 ลำน้ำพอง 0 1 2 3 2 6 9 9 17
104 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 1 1 2 2 1 6 3 9
105 ซำสูงพิทยาคม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
106 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 1 1 2 1 1 3 1 5
107 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 1 0 1 10 15 11 17 36
108 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1 4 11 14 8 29
109 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 7 7 7 3 3 5 13
110 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 0 2 2 2 1 6 9 9
111 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 1 1 2 6 6 5 14
112 ป่าหวายวิทยายน 0 0 1 1 1 3 10 6 14
113 พระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 0 0 1 1 0 1 3 0 4
114 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 1 3 9 6 13
116 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 5 5 7
117 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
118 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
119 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 0 0 0 0 1 5 0 6
120 วัดหนองแวงวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
121 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
122 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 5 1
123 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
124 มัธยมหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 920 802 619 2,341 2,247 1,097 932 799 4,276