สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 83 30 15 128 103 21 8 4 132
2 ชุมแพศึกษา 63 28 17 108 109 12 5 9 126
3 บ้านไผ่ 53 26 15 94 77 17 5 5 99
4 เมืองพลพิทยาคม 40 16 8 64 57 16 8 8 81
5 หนองสองห้องวิทยา 39 22 16 77 68 23 20 13 111
6 น้ำพองศึกษา 37 31 9 77 62 12 10 7 84
7 กัลยาณวัตร 37 26 24 87 96 23 7 4 126
8 มัญจาศึกษา 37 21 19 77 60 26 8 8 94
9 ภูเวียงวิทยาคม 36 37 12 85 88 21 6 8 115
10 ขอนแก่นวิทยายน 34 25 12 71 75 7 3 2 85
11 แก่นนครวิทยาลัย 26 23 19 68 72 16 5 3 93
12 หนองเรือวิทยา 26 17 22 65 60 28 12 9 100
13 ชนบทศึกษา 23 25 14 62 44 17 15 12 76
14 แวงใหญ่วิทยาคม 21 13 9 43 36 10 15 12 61
15 ขามแก่นนคร 19 15 16 50 57 19 10 12 86
16 จตุรมิตรวิทยาคาร 15 10 17 42 52 25 13 15 90
17 นครขอนแก่น 14 15 10 39 51 18 12 10 81
18 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 14 8 17 39 28 11 11 7 50
19 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 12 11 2 25 22 11 14 9 47
20 อมตวิทยา 11 18 18 47 34 23 22 14 79
21 พล 11 17 17 45 35 17 17 12 69
22 อุบลรัตน์พิทยาคม 11 12 18 41 23 15 14 13 52
23 เปือยน้อยศึกษา 10 11 8 29 25 20 9 6 54
24 นางิ้ววิทยาสรรค์ 9 14 2 25 16 13 11 13 40
25 บ้านแฮดศึกษา 9 9 4 22 18 11 14 9 43
26 โนนศิลาวิทยาคม 8 6 6 20 19 10 7 15 36
27 บัวใหญ่พิทยาคม 6 12 9 27 15 16 15 9 46
28 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 6 11 19 36 24 19 21 16 64
29 แวงน้อยศึกษา 6 10 5 21 18 7 3 8 28
30 ภูผาม่าน 6 9 3 18 33 18 8 8 59
31 ศรีหนองกาววิทยา 6 7 4 17 10 15 10 6 35
32 บ้านไผ่พิทยาคม 5 13 7 25 18 12 11 9 41
33 คำแคนวิทยาคม 5 10 8 23 14 15 22 8 51
34 กุดขอนแก่นวิทยาคม 5 8 2 15 19 11 5 9 35
35 พิศาลปุณณวิทยา 5 4 6 15 17 6 6 3 29
36 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 5 4 2 11 10 9 9 7 28
37 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 5 0 3 8 8 4 8 4 20
38 สีชมพูศึกษา 4 9 7 20 21 19 9 7 49
39 พังทุยพัฒนศึกษา 4 6 7 17 17 6 15 5 38
40 มัธยมโพนเพ็ก 4 2 1 7 8 4 1 3 13
41 ไตรคามวิทยา 4 1 10 15 12 9 7 3 28
42 ดงมันพิทยาคม 4 1 1 6 5 7 5 1 17
43 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 3 11 3 17 16 9 10 6 35
44 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 3 10 3 16 13 11 9 10 33
45 ท่านางแนววิทยายน 3 8 8 19 20 5 7 8 32
46 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 3 8 4 15 23 16 15 11 54
47 ชุมแพพิทยาคม 3 6 8 17 13 9 6 9 28
48 เบญจมิตรวิทยา 3 6 5 14 12 14 3 6 29
49 กู่ทองพิทยาลัย 3 5 6 14 8 10 7 7 25
50 ก้านเหลืองวิทยาคม 3 5 4 12 14 12 11 7 37
51 โคกสีพิทยาสรรพ์ 3 5 2 10 16 13 8 10 37
52 โนนสะอาดวิทยาคาร 3 5 2 10 7 3 5 5 15
53 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 4 6 13 21 14 20 10 55
54 ประชารัฐพัฒนาการ 3 3 1 7 4 6 6 9 16
55 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 3 2 2 7 10 9 8 10 27
56 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3 1 1 5 7 2 0 1 9
57 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 0 1 4 3 2 1 1 6
58 สีหราชเดโชชัย 3 0 0 3 4 2 7 5 13
59 จระเข้วิทยายน 2 5 4 11 14 8 9 7 31
60 บ้านลานวิทยาคม 2 4 8 14 9 7 9 12 25
61 หนองนาคำวิทยาคม 2 4 7 13 23 20 9 8 52
62 โนนข่าวิทยา 2 3 6 11 9 9 10 8 28
63 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 2 3 1 6 9 9 7 9 25
64 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 2 3 1 6 9 6 4 3 19
65 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 2 3 1 6 7 6 7 11 20
66 ชุมแพวิทยายน 2 2 5 9 13 10 7 3 30
67 วรวิมลศึกษา 2 2 3 7 6 2 8 2 16
68 บัวแก้วพิทยาคม 2 2 2 6 5 7 4 1 16
69 หนองขามพิทยาคม 2 2 0 4 4 1 1 2 6
70 เวียงนครวิทยาคม 2 1 5 8 9 9 14 8 32
71 กระแสพัฒนา 2 1 0 3 4 0 4 1 8
72 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 0 0 2 4 3 10 8 17
73 เวียงวงกตวิทยาคม 1 4 4 9 15 11 10 8 36
74 ยางคำพิทยาคม 1 4 2 7 5 8 5 11 18
75 เทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 3 2 6 6 5 2 4 13
76 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 3 0 4 5 5 7 7 17
77 ขัวเรียงศึกษา 1 2 1 4 9 13 9 6 31
78 บ้านไผ่ศึกษา 1 2 1 4 7 2 6 2 15
79 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 2 0 3 5 7 4 6 16
80 ประภัสสรวิทยา 1 2 0 3 3 3 2 4 8
81 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 1 2 4 7 2 5 2 14
82 มณีอนุสรณ์ศึกษา 1 1 1 3 10 6 6 3 22
83 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 1 1 1 3 4 1 8 1 13
84 พลพัฒนศึกษา 1 0 4 5 6 3 7 4 16
85 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 0 2 3 5 19 15 14 39
86 ผาขามวิทยายน 1 0 1 2 3 7 2 4 12
87 ฝางวิทยายน 0 6 3 9 12 10 9 12 31
88 หนองตาไก้ศึกษา 0 5 0 5 6 5 4 6 15
89 การกุศลวัดหนองแวง 0 4 3 7 9 2 13 8 24
90 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 4 2 6 6 9 7 8 22
91 โนนหันวิทยายน 0 3 7 10 11 18 9 13 38
92 บึงไทรพิทยาคม 0 3 1 4 4 3 3 4 10
93 พระยืนวิทยาคาร 0 3 0 3 6 4 2 3 12
94 เทศบาลวัดกลาง 0 2 5 7 10 6 4 8 20
95 ดงบังวิทยายน 0 2 3 5 2 2 1 6 5
96 ขอนแก่นคริสเตียน 0 2 2 4 9 8 4 4 21
97 นาจานศึกษา 0 2 1 3 4 0 3 1 7
98 สันติพัฒนกิจวิทยา 0 2 0 2 2 0 3 3 5
99 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 2 0 2 1 2 2 1 5
100 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 1 3 4 5 3 4 7 12
101 ลำน้ำพอง 0 1 2 3 2 6 9 9 17
102 ศรีเสมาวิทยาเสริม 0 1 1 2 2 1 6 3 9
103 ซำสูงพิทยาคม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
104 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 0 1 1 2 1 1 3 1 5
105 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 1 0 1 10 15 11 17 36
106 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 0 1 4 11 14 8 29
107 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 7 7 7 3 3 5 13
108 ซำยางวิทยายน 0 0 2 2 5 5 8 6 18
109 แก่นนครวิทยาลัย2 0 0 2 2 3 8 5 6 16
110 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 0 2 2 2 1 6 9 9
111 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 1 1 2 6 6 5 14
112 ป่าหวายวิทยายน 0 0 1 1 1 3 10 6 14
113 พระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 0 0 1 1 0 1 3 0 4
114 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 1 3 9 6 13
116 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 5 5 7
117 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
118 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
119 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 0 0 0 0 1 5 0 6
120 วัดหนองแวงวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
121 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
122 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 5 1
123 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
124 มัธยมหนองเขียด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 868 779 611 2,258 2,175 1,086 930 799 4,191