สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 109 12 5 9 126
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 103 21 8 4 132
3 กัลยาณวัตร 96 23 7 4 126
4 ภูเวียงวิทยาคม 88 21 6 8 115
5 บ้านไผ่ 77 17 5 5 99
6 ขอนแก่นวิทยายน 75 7 3 2 85
7 แก่นนครวิทยาลัย 72 16 5 3 93
8 หนองสองห้องวิทยา 68 23 20 13 111
9 น้ำพองศึกษา 62 12 10 7 84
10 หนองเรือวิทยา 60 28 12 9 100
11 มัญจาศึกษา 60 26 8 8 94
12 ขามแก่นนคร 57 19 10 12 86
13 เมืองพลพิทยาคม 57 16 8 8 81
14 จตุรมิตรวิทยาคาร 52 25 13 15 90
15 นครขอนแก่น 51 18 12 10 81
16 ชนบทศึกษา 44 17 15 12 76
17 แวงใหญ่วิทยาคม 36 10 15 12 61
18 พล 35 17 17 12 69
19 อมตวิทยา 34 23 22 14 79
20 ภูผาม่าน 33 18 8 8 59
21 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 28 11 11 7 50
22 เปือยน้อยศึกษา 25 20 9 6 54
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 24 19 21 16 64
24 หนองนาคำวิทยาคม 23 20 9 8 52
25 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 23 16 15 11 54
26 อุบลรัตน์พิทยาคม 23 15 14 13 52
27 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 22 11 14 9 47
28 สีชมพูศึกษา 21 19 9 7 49
29 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 14 20 10 55
30 ท่านางแนววิทยายน 20 5 7 8 32
31 กุดขอนแก่นวิทยาคม 19 11 5 9 35
32 โนนศิลาวิทยาคม 19 10 7 15 36
33 บ้านไผ่พิทยาคม 18 12 11 9 41
34 บ้านแฮดศึกษา 18 11 14 9 43
35 แวงน้อยศึกษา 18 7 3 8 28
36 พังทุยพัฒนศึกษา 17 6 15 5 38
37 พิศาลปุณณวิทยา 17 6 6 3 29
38 นางิ้ววิทยาสรรค์ 16 13 11 13 40
39 โคกสีพิทยาสรรพ์ 16 13 8 10 37
40 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 16 9 10 6 35
41 บัวใหญ่พิทยาคม 15 16 15 9 46
42 เวียงวงกตวิทยาคม 15 11 10 8 36
43 คำแคนวิทยาคม 14 15 22 8 51
44 ก้านเหลืองวิทยาคม 14 12 11 7 37
45 จระเข้วิทยายน 14 8 9 7 31
46 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 13 11 9 10 33
47 ชุมแพวิทยายน 13 10 7 3 30
48 ชุมแพพิทยาคม 13 9 6 9 28
49 เบญจมิตรวิทยา 12 14 3 6 29
50 ฝางวิทยายน 12 10 9 12 31
51 ไตรคามวิทยา 12 9 7 3 28
52 โนนหันวิทยายน 11 18 9 13 38
53 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 10 15 11 17 36
54 ศรีหนองกาววิทยา 10 15 10 6 35
55 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 10 9 9 7 28
56 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 10 9 8 10 27
57 มณีอนุสรณ์ศึกษา 10 6 6 3 22
58 เทศบาลวัดกลาง 10 6 4 8 20
59 ขัวเรียงศึกษา 9 13 9 6 31
60 เวียงนครวิทยาคม 9 9 14 8 32
61 โนนข่าวิทยา 9 9 10 8 28
62 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 9 9 7 9 25
63 ขอนแก่นคริสเตียน 9 8 4 4 21
64 บ้านลานวิทยาคม 9 7 9 12 25
65 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 9 6 4 3 19
66 การกุศลวัดหนองแวง 9 2 13 8 24
67 กู่ทองพิทยาลัย 8 10 7 7 25
68 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 8 4 8 4 20
69 มัธยมโพนเพ็ก 8 4 1 3 13
70 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 7 6 7 11 20
71 โนนสะอาดวิทยาคาร 7 3 5 5 15
72 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 7 3 3 5 13
73 บ้านไผ่ศึกษา 7 2 6 2 15
74 ขอนแก่นวิทยายน 3 7 2 5 2 14
75 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 2 0 1 9
76 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 9 7 8 22
77 หนองตาไก้ศึกษา 6 5 4 6 15
78 เทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 6 5 2 4 13
79 พระยืนวิทยาคาร 6 4 2 3 12
80 พลพัฒนศึกษา 6 3 7 4 16
81 วรวิมลศึกษา 6 2 8 2 16
82 ประชารัฐวิทยาเสริม 5 19 15 14 39
83 ยางคำพิทยาคม 5 8 5 11 18
84 ดงมันพิทยาคม 5 7 5 1 17
85 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 7 4 6 16
86 บัวแก้วพิทยาคม 5 7 4 1 16
87 ซำยางวิทยายน 5 5 8 6 18
88 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 5 7 7 17
89 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 5 3 4 7 12
90 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 11 14 8 29
91 ประชารัฐพัฒนาการ 4 6 6 9 16
92 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 3 10 8 17
93 บึงไทรพิทยาคม 4 3 3 4 10
94 สีหราชเดโชชัย 4 2 7 5 13
95 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 4 1 8 1 13
96 หนองขามพิทยาคม 4 1 1 2 6
97 กระแสพัฒนา 4 0 4 1 8
98 นาจานศึกษา 4 0 3 1 7
99 แก่นนครวิทยาลัย2 3 8 5 6 16
100 ผาขามวิทยายน 3 7 2 4 12
101 ประภัสสรวิทยา 3 3 2 4 8
102 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 2 1 1 6
103 ลำน้ำพอง 2 6 9 9 17
104 ขอนแก่นวิทยาลัย 2 6 6 5 14
105 ดงบังวิทยายน 2 2 1 6 5
106 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 2 1 6 9 9
107 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 1 6 3 9
108 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 0 3 3 5
109 ซำสูงพิทยาคม 2 0 0 0 2
110 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 2 0 0 0 2
111 ป่าหวายวิทยายน 1 3 10 6 14
112 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 3 9 6 13
113 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 2 2 1 5
114 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 1 1 5 5 7
115 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 3 1 5
116 ตราชูพิทยาคม 1 0 1 2 2
117 วัดศรีจันทร์ 0 2 1 1 3
118 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 1 5 0 6
119 พระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 0 1 3 0 4
120 วัดหนองแวงวิทยา 0 1 2 1 3
121 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 3 0 3
122 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 1 5 1
123 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 1
124 มัธยมหนองเขียด 0 0 0 0 0
รวม 2,175 1,086 930 799 4,990