สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมแพศึกษา 104 12 5 9 121
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 98 21 8 4 127
3 กัลยาณวัตร 93 23 7 4 123
4 ภูเวียงวิทยาคม 89 21 6 8 116
5 ขอนแก่นวิทยายน 76 7 3 2 86
6 บ้านไผ่ 74 17 5 5 96
7 แก่นนครวิทยาลัย 68 16 5 3 89
8 หนองสองห้องวิทยา 67 24 20 13 111
9 น้ำพองศึกษา 64 12 10 7 86
10 มัญจาศึกษา 60 26 8 8 94
11 ขามแก่นนคร 60 19 10 12 89
12 เมืองพลพิทยาคม 57 16 8 8 81
13 หนองเรือวิทยา 55 28 12 9 95
14 จตุรมิตรวิทยาคาร 52 26 13 15 91
15 นครขอนแก่น 51 18 12 10 81
16 แวงใหญ่วิทยาคม 40 10 15 12 65
17 ชนบทศึกษา 39 17 15 12 71
18 พล 35 17 17 12 69
19 อมตวิทยา 33 23 22 14 78
20 ภูผาม่าน 33 18 8 8 59
21 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 28 11 11 7 50
22 เปือยน้อยศึกษา 25 20 9 6 54
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 24 19 21 16 64
24 อุบลรัตน์พิทยาคม 24 15 14 13 53
25 หนองนาคำวิทยาคม 23 20 9 8 52
26 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 23 16 15 11 54
27 บ้านไผ่พิทยาคม 22 12 12 9 46
28 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 14 20 10 55
29 กุดขอนแก่นวิทยาคม 21 12 5 9 38
30 ท่านางแนววิทยายน 20 5 7 8 32
31 สีชมพูศึกษา 19 19 9 7 47
32 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 19 11 13 9 43
33 พังทุยพัฒนศึกษา 19 6 15 5 40
34 บ้านแฮดศึกษา 18 11 14 9 43
35 แวงน้อยศึกษา 18 7 3 8 28
36 พิศาลปุณณวิทยา 17 6 6 3 29
37 นางิ้ววิทยาสรรค์ 16 13 11 13 40
38 โคกสีพิทยาสรรพ์ 16 13 8 10 37
39 โนนศิลาวิทยาคม 16 10 7 15 33
40 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 16 9 10 6 35
41 คำแคนวิทยาคม 15 18 22 8 55
42 บัวใหญ่พิทยาคม 15 16 15 9 46
43 ก้านเหลืองวิทยาคม 14 12 11 7 37
44 ฝางวิทยายน 14 12 9 12 35
45 เวียงวงกตวิทยาคม 14 11 10 8 35
46 จระเข้วิทยายน 14 8 9 7 31
47 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 13 11 9 10 33
48 ชุมแพพิทยาคม 13 9 6 9 28
49 เบญจมิตรวิทยา 12 14 3 6 29
50 ชุมแพวิทยายน 12 10 7 3 29
51 ขอนแก่นคริสเตียน 12 8 4 4 24
52 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 12 6 7 11 25
53 โนนหันวิทยายน 11 18 9 13 38
54 ขัวเรียงศึกษา 11 13 9 6 33
55 เวียงนครวิทยาคม 11 9 14 8 34
56 ไตรคามวิทยา 11 9 7 3 27
57 ศรีหนองกาววิทยา 10 15 10 6 35
58 โนนข่าวิทยา 10 9 10 8 29
59 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 10 9 8 10 27
60 มณีอนุสรณ์ศึกษา 10 6 6 3 22
61 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 10 6 4 3 20
62 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 2 5 2 17
63 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 9 9 9 7 27
64 บ้านลานวิทยาคม 9 7 9 12 25
65 หนองตาไก้ศึกษา 9 5 4 6 18
66 การกุศลวัดหนองแวง 9 2 13 8 24
67 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 8 4 8 4 20
68 มัธยมโพนเพ็ก 8 4 1 3 13
69 บ้านไผ่ศึกษา 8 3 6 2 17
70 นาจานศึกษา 8 0 4 1 12
71 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 7 15 11 17 33
72 กู่ทองพิทยาลัย 7 10 7 7 24
73 เทศบาลวัดกลาง 7 6 4 8 17
74 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 7 3 3 5 13
75 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 2 0 1 9
76 ประชารัฐวิทยาเสริม 6 20 15 14 41
77 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 9 7 8 22
78 แก่นนครวิทยาลัย2 6 8 5 6 19
79 พระยืนวิทยาคาร 6 4 2 3 12
80 พลพัฒนศึกษา 6 3 7 4 16
81 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 5 9 7 9 21
82 ยางคำพิทยาคม 5 8 5 11 18
83 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 7 4 6 16
84 บัวแก้วพิทยาคม 5 7 4 1 16
85 ซำยางวิทยายน 5 6 8 6 19
86 ประชารัฐพัฒนาการ 5 6 6 9 17
87 ดงมันพิทยาคม 5 6 5 1 16
88 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 5 7 7 17
89 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 5 3 4 7 12
90 โนนสะอาดวิทยาคาร 5 3 4 5 12
91 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 11 14 8 29
92 เทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 4 5 2 4 11
93 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 3 10 8 17
94 บึงไทรพิทยาคม 4 3 3 4 10
95 วรวิมลศึกษา 4 2 8 2 14
96 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 4 1 8 1 13
97 หนองขามพิทยาคม 4 1 1 2 6
98 กระแสพัฒนา 4 0 4 1 8
99 ผาขามวิทยายน 3 7 2 4 12
100 ประภัสสรวิทยา 3 3 2 4 8
101 ดงบังวิทยายน 3 2 1 6 6
102 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 3 2 1 1 6
103 ลำน้ำพอง 2 6 9 9 17
104 ขอนแก่นวิทยาลัย 2 6 6 5 14
105 สีหราชเดโชชัย 2 2 7 5 11
106 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 2 1 6 9 9
107 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 1 6 3 9
108 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 0 3 3 5
109 ซำสูงพิทยาคม 2 0 0 0 2
110 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 2 0 0 0 2
111 ป่าหวายวิทยายน 1 3 10 6 14
112 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1 3 9 6 13
113 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 2 2 1 5
114 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 1 1 5 5 7
115 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 1 3 1 5
116 ตราชูพิทยาคม 1 0 1 2 2
117 วัดศรีจันทร์ 0 2 1 1 3
118 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 1 5 0 6
119 พระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 0 1 3 0 4
120 วัดหนองแวงวิทยา 0 1 2 1 3
121 บูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 3 0 3
122 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 1 5 1
123 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 1
124 มัธยมหนองเขียด 0 0 0 0 0
รวม 2,166 1,096 930 799 4,991