หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา 141 109 80.74% 12 8.89% 5 3.7% 9 6.67% 135
2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 147 103 75.74% 21 15.44% 8 5.88% 4 2.94% 136
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร 143 97 74.05% 23 17.56% 7 5.34% 4 3.05% 131
4 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 133 90 72% 21 16.8% 6 4.8% 8 6.4% 125
5 โรงเรียนบ้านไผ่ 116 77 74.04% 17 16.35% 5 4.81% 5 4.81% 104
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 91 76 86.36% 7 7.95% 3 3.41% 2 2.27% 88
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 112 72 75% 16 16.67% 5 5.21% 3 3.13% 96
8 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 141 71 55.47% 24 18.75% 20 15.63% 13 10.16% 128
9 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 103 64 68.82% 12 12.9% 10 10.75% 7 7.53% 93
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 119 60 55.05% 28 25.69% 12 11.01% 9 8.26% 109
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา 114 60 58.82% 26 25.49% 8 7.84% 8 7.84% 102
12 โรงเรียนขามแก่นนคร 119 60 59.41% 19 18.81% 10 9.9% 12 11.88% 101
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 104 57 64.04% 16 17.98% 8 8.99% 8 8.99% 89
14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 119 54 50% 26 24.07% 13 12.04% 15 13.89% 108
15 โรงเรียนนครขอนแก่น 100 53 56.99% 18 19.35% 12 12.9% 10 10.75% 93
16 โรงเรียนชนบทศึกษา 100 44 50% 17 19.32% 15 17.05% 12 13.64% 88
17 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 86 43 53.75% 10 12.5% 15 18.75% 12 15% 80
18 โรงเรียนพล 104 35 43.21% 17 20.99% 17 20.99% 12 14.81% 81
19 โรงเรียนอมตวิทยา 107 34 36.56% 23 24.73% 22 23.66% 14 15.05% 93
20 โรงเรียนภูผาม่าน 77 33 49.25% 18 26.87% 8 11.94% 8 11.94% 67
21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 63 28 49.12% 11 19.3% 11 19.3% 7 12.28% 57
22 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 75 25 41.67% 20 33.33% 9 15% 6 10% 60
23 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 88 24 39.34% 20 32.79% 9 14.75% 8 13.11% 61
24 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 90 24 30% 19 23.75% 21 26.25% 16 20% 80
25 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 77 24 36.36% 15 22.73% 14 21.21% 13 19.7% 66
26 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 77 23 35.38% 16 24.62% 15 23.08% 11 16.92% 65
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 80 23 40.35% 11 19.3% 14 24.56% 9 15.79% 57
28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 61 22 40% 12 21.82% 12 21.82% 9 16.36% 55
29 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 79 21 37.5% 19 33.93% 9 16.07% 7 12.5% 56
30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88 21 32.31% 14 21.54% 20 30.77% 10 15.38% 65
31 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 68 21 44.68% 12 25.53% 5 10.64% 9 19.15% 47
32 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 43 20 50% 5 12.5% 7 17.5% 8 20% 40
33 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 59 19 37.25% 10 19.61% 7 13.73% 15 29.41% 51
34 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 50 19 51.35% 7 18.92% 3 8.11% 8 21.62% 37
35 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 57 19 42.22% 6 13.33% 15 33.33% 5 11.11% 45
36 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 68 18 34.62% 11 21.15% 14 26.92% 9 17.31% 52
37 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 63 17 35.42% 13 27.08% 8 16.67% 10 20.83% 48
38 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 52 17 53.13% 6 18.75% 6 18.75% 3 9.38% 32
39 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 59 16 30.19% 13 24.53% 11 20.75% 13 24.53% 53
40 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 46 16 39.02% 9 21.95% 10 24.39% 6 14.63% 41
41 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 72 15 23.81% 18 28.57% 22 34.92% 8 12.7% 63
42 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 70 15 27.27% 16 29.09% 15 27.27% 9 16.36% 55
43 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 52 15 34.09% 11 25% 10 22.73% 8 18.18% 44
44 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 52 14 31.82% 12 27.27% 11 25% 7 15.91% 44
45 โรงเรียนฝางวิทยายน 54 14 29.79% 12 25.53% 9 19.15% 12 25.53% 47
46 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 45 14 36.84% 8 21.05% 9 23.68% 7 18.42% 38
47 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 50 13 30.23% 11 25.58% 9 20.93% 10 23.26% 43
48 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 36 13 39.39% 10 30.3% 7 21.21% 3 9.09% 33
49 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 49 13 35.14% 9 24.32% 6 16.22% 9 24.32% 37
50 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 43 12 34.29% 14 40% 3 8.57% 6 17.14% 35
51 โรงเรียนไตรคามวิทยา 45 12 38.71% 9 29.03% 7 22.58% 3 9.68% 31
52 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 29 12 42.86% 8 28.57% 4 14.29% 4 14.29% 28
53 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 47 12 33.33% 6 16.67% 7 19.44% 11 30.56% 36
54 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 61 11 21.57% 18 35.29% 9 17.65% 13 25.49% 51
55 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 42 11 28.21% 13 33.33% 9 23.08% 6 15.38% 39
56 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 70 11 26.19% 9 21.43% 14 33.33% 8 19.05% 42
57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 60 10 18.87% 15 28.3% 11 20.75% 17 32.08% 53
58 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 59 10 24.39% 15 36.59% 10 24.39% 6 14.63% 41
59 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 43 10 27.03% 9 24.32% 10 27.03% 8 21.62% 37
60 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 40 10 28.57% 9 25.71% 9 25.71% 7 20% 35
61 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 52 10 27.03% 9 24.32% 8 21.62% 10 27.03% 37
62 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 49 10 28.57% 9 25.71% 7 20% 9 25.71% 35
63 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 37 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
64 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 36 10 35.71% 6 21.43% 4 14.29% 8 28.57% 28
65 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 26 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 23
66 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 25 10 52.63% 2 10.53% 5 26.32% 2 10.53% 19
67 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 42 9 27.27% 10 30.3% 7 21.21% 7 21.21% 33
68 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 48 9 24.32% 7 18.92% 9 24.32% 12 32.43% 37
69 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 32 9 37.5% 5 20.83% 4 16.67% 6 25% 24
70 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 46 9 28.13% 2 6.25% 13 40.63% 8 25% 32
71 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 33 8 33.33% 4 16.67% 8 33.33% 4 16.67% 24
72 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 20 8 50% 4 25% 1 6.25% 3 18.75% 16
73 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 24 8 42.11% 3 15.79% 6 31.58% 2 10.53% 19
74 โรงเรียนนาจานศึกษา 21 8 61.54% 0 0% 4 30.77% 1 7.69% 13
75 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 27 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
76 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 26 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
77 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 14 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
78 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 66 6 10.91% 20 36.36% 15 27.27% 14 25.45% 55
79 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 33 6 20% 9 30% 7 23.33% 8 26.67% 30
80 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 31 6 24% 8 32% 5 20% 6 24% 25
81 โรงเรียนเทศบาล1(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 52 6 35.29% 5 29.41% 2 11.76% 4 23.53% 17
82 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 25 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
83 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 29 6 30% 3 15% 7 35% 4 20% 20
84 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 23 6 33.33% 2 11.11% 8 44.44% 2 11.11% 18
85 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 35 5 17.24% 8 27.59% 5 17.24% 11 37.93% 29
86 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 19 5 27.78% 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 18
87 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 27 5 22.73% 7 31.82% 4 18.18% 6 27.27% 22
88 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 18 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
89 โรงเรียนซำยางวิทยายน 28 5 20% 6 24% 8 32% 6 24% 25
90 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 29 5 19.23% 6 23.08% 6 23.08% 9 34.62% 26
91 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 39 5 20.83% 5 20.83% 7 29.17% 7 29.17% 24
92 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 24 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 7 36.84% 19
93 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 46 4 10.81% 11 29.73% 14 37.84% 8 21.62% 37
94 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 39 4 16% 3 12% 10 40% 8 32% 25
95 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 18 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
96 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 21 4 22.22% 2 11.11% 7 38.89% 5 27.78% 18
97 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 22 4 28.57% 1 7.14% 8 57.14% 1 7.14% 14
98 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 10 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
99 โรงเรียนกระแสพัฒนา 21 4 44.44% 0 0% 4 44.44% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนผาขามวิทยายน 20 3 18.75% 7 43.75% 2 12.5% 4 25% 16
101 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
102 โรงเรียนดงบังวิทยายน 14 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 6 50% 12
103 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนลำน้ำพอง 32 2 7.69% 6 23.08% 9 34.62% 9 34.62% 26
105 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 23 2 10.53% 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 19
106 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 27 2 11.11% 1 5.56% 6 33.33% 9 50% 18
107 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 19 2 16.67% 1 8.33% 6 50% 3 25% 12
108 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 17 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
109 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 23 1 5% 3 15% 10 50% 6 30% 20
112 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 27 1 5.26% 3 15.79% 9 47.37% 6 31.58% 19
113 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 9 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 17 1 8.33% 1 8.33% 5 41.67% 5 41.67% 12
115 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 20 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
117 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 9 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
118 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 6 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญญาณสังววร 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
121 โรงเรียนบูรพารามวิทยาสรรค์ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 7 0 0% 0 0% 1 16.67% 5 83.33% 6
123 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 8 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
124 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]